Łożyska toczne – rodzaje oraz ich charakterystyka

Łożysko toczne odznacza się nader prostą budową i jak sama nazwa wskazuje – złożone jest z elementów tocznych. Konstrukcję stanowią ponadto pierścienie oraz koszyk – każdy z tych elementów spełnia swą określoną rolę i zajmuje dane miejsce w mechanizmie. Występowanie owych elementów przedstawia się w sposób następujący :

– elementy toczne pomiędzy pierścieniami

– koszyk gwarantujący stałe odstępy

– bieżnie – główna oraz pomocnicza

Klasyfikacja dotycząca wariantów łożysk tocznych odbywa się na podstawie skonkretyzowanych kryteriów do których zaliczamy kąt działania łożyska, budowę części tocznych, ilość rzędów części tocznych oraz rodzaj wychylenia pierścieni. Oto krótka charakterystyka poszczególnych kryteriów :

Kąt działania łożyska – jest to kąt występujący pomiędzy miejscem styku elementu tocznego, a prostą prostopadłą względem osi łożyska. Wyróżniamy dwa rodzaje takich kątów – poprzeczne występujące w łożyskach promieniowych w których kąt jest większy, bądź równy zero, ale nie mniejszy niż 45 stopni oraz kąty wzdłużne występujące w łożyskach promieniowych w których wartości są równe, bądź większe niż 45 stopni, ale mniejsze niż 90.

Budowa części tocznych – elementy toczne zawarte w konstrukcji łożyska posiadają zróżnicowaną formę oraz kształt. Ma to ogromny wpływ na rodzaj wychylenia pierścieni. Pośród owych elementów do najważniejszych zaliczamy wałeczki, stożki, igiełki, baryłki, a także najbardziej popularne kulki.

Rzędy części tocznych – ilość rzędów tocznych jest dobierana ze względu na poziom nośności – ta z kolei jest wyrażana w wartości spoczynkowej oraz dynamicznej. W przypadku, gdy łożyska jednorzędowe stają się niewystarczające, należy zastosować łożyska dwurzędowe. Następnie analogicznie – wielorzędowe.

Rodzaj wychylenia pierścieni – istnieją dwa warianty wychylenia pierścieni – w przypadku modeli wahliwych mówimy o funkcjonowaniu wyłącznie jednego pierścienia, zaś w przypadku modeli samowstawnych obu pierścieni jednocześnie. Pierścienie te generują ruch jednostajny i nie ma możliwości by w trakcie niego się odchylały.

Z szeroką gamą różnego rodzaju łożysk pochodzących od uznanych producentów można spotkać się w ofercie renomowanej marki Akcesoria CNC oferujący akcesoria łożyskowe: https://www.akcesoria.cnc.info.pl/251-mechanika/lozyska-tuleje-i-akcesoria/akcesoria-lozyskowe

Łożyska toczne – rodzaje oraz ich charakterystyka
Oceń ten wpis

Podziel się!

Dodaj komentarz