Czym są materiały niebezpieczne?

Przewóz substancji niebezpiecznych to czynność, która nie może być wykonywana przez każdego przewoźnika. W tym celu należy bowiem posiadać odpowiednie kwalifikacje, określane przez przepisy prawa. Wszystkie regulacje, w których materiały niebezpieczne są określone, służą bowiem temu, by zagrożenie skażenia środowiska było niemal niemożliwe. 

Materiały niebezpieczne – definicja

Materiały niebezpieczne to takie substancje, które mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi lub powodować skażenie środowiska naturalnego, gdyby były niewłaściwie przechowywane lub niewłaściwie transportowane. Warto zauważyć, że materiały niebezpieczne w transporcie muszą być nie tylko właściwie zabezpieczone, ale także oznaczone w odpowiedni sposób, bowiem brak tych czynników  sprawia, że pojawia się największe ryzyko wystąpienia negatywnych skutków dla środowiska.

Wszystkie materiały niebezpieczne zostały zdefiniowane i pogrupowane w poszczególne kategorie oraz typy. Najważniejszym aktem prawnym, regulującym wspomniane kwestie, jest Umowa Europejska ADR. Rozporządzenie to obowiązuje na terenie całego Europejskiego Okręgu Gospodarczego, zatem wszystkie państwa członkowskiego Unii Europejskiej muszą bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w wyżej wskazanym dokumencie. Nie ma przy tym znaczenia, czy firma wykonuje transport do kraju spoza krajów Unii Europejskiej – jeżeli przedsiębiorstwo zarejestrowane w Polsce wykonuje transport do Rumunii czy przedmiotem zlecenia jest transport Rosja, to w każdym z tych przypadków należy zastosować się do zasad określonych w rozporządzeniu.

Materiały niebezpieczne – klasy

Umowa Europejska ADR dzieli substancje niebezpieczne na trzynaście klas zagrożeń. Pierwsza z nich obejmuje przede wszystkim materiały wybuchowe, w tym także różnego rodzaju sztuczne ognie czy fajerwerki. Druga klasa to niebezpieczne gazy o różnej postaci (zarówno sprężone, rozpuszczone, jak i skroplone czy skroplone schłodzone). Do kolejnej klasy należą materiały ciekłe zapalne, takie jak farby czy lakiery, mogące zapalić się po zaprószeniu iskry. Klasa czwarta to materiały zapalne stałe – w ich przypadku zaprószenie będzie następowało na skutek tarcia. Klasa piąta obejmuje materiały samonagrzewające, natomiast szósta – substancje, które generują gazy palne w przypadku dostania się do nich wody (np. stopy chemiczne). Kolejna kategoria mieści w sobie materiały utleniające, z kolei następująca po niej klasa ósma – nadtlenki organiczne. Do klasy dziewiątej zalicza się substancje trujące, takie jak środki owadobójcze, a do klasy dziesiątej – materiały zakaźne, jak chociażby odpady szpitalne. Trzy ostatnie klasy to kolejno: źródła promieniotwórcze (np. paliwa jądrowe), materiały żrące oraz przedmioty niebezpieczne (jak baterie litowe).

Materiały niebezpieczne przewóz

Materiały niebezpieczne zostały sklasyfikowane w taki sposób, aby z łatwością można było przyporządkować daną substancję do konkretnej podgrupy. Ponadto należy pamiętać, że przewożąc tego typu substancje, auta muszą posiadać znak materiały niebezpieczne. Powinien on zostać umieszczony w widocznym miejscu.

Firmy specjalizujące się w transporcie materiałów niebezpiecznych są przeszkolone w zakresie odpowiedniego przewozu i zasad bezpieczeństwa. W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań zawsze warto skontaktować się z daną firmą realizującą tego typu usługo. Można być pewnym, że otrzyma się szczegółowe informacje zwrotne, dzięki którym zlecenia wykonywane do Rosji, jak również transport na terenie całej Europy, jak chociażby transport Grecja nie będą stanowiły problemu.

Czym są materiały niebezpieczne?
4.8 (96.67%) 6 votes

Podziel się!

Dodaj komentarz